Τεχνητα Λιμνια Γραβιας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64501300
13,07
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°41'37''N 22°27'3''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή