}

Συντονισμός:

Ελένη Φυτώκα| ΕΚΒΥ

Διαχείριση απογραφικής πληροφορίας βάσης δεδομένων

Ε. Φυτώκα, Λ. Χατζηιορδάνου, Α. Αποστολάκης| ΕΚΒΥ

Επιμέλεια δικτυακού τόπου:

Λ. Χατζηιορδάνου, Β. Τσιαούση, Κ. Μπόλη, Μ. Κατσακιιώρη | ΕΚΒΥ

Φωτογραφικό υλικό:

Φωτoγραφικό αρχείο ΕΚΒΥ

Χαρτογραφικό υλικό:

ΕΚΒΥ

Διαχείριση περιεχομένου δικτυακού τόπου:

Λένα Χατζηιορδάνου | ΕΚΒΥ

Ανάπτυξη δικτυακής βάσης δεδομένων:

Verus+ Συστήματα Πληροφορικής (verusplus.com)

Συστάδα – Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος (systada.gr)

Γραφιστική επιμέλεια δικτυακού τόπου:

Verus+ Συστήματα Πληροφορικής (verusplus.com)