Μικρη Λιμνη Γκιωνας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64501200
0,25
0,25
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
38°38'57''N 22°17'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2450007 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή