Εσωτερικα Ελη Κονιακου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64501100
29,48
29,48
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°39'2''N 22°8'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2450008 ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2450001 ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή