Μικρες Λιμνες Αμφισσας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64501000
2,77
2,77
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
38°33'55''N 22°15'34''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2450002 ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή