Τεχνητο Λιμνιο Αγιας Ευθυμιας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64500900
1,05
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°29'8''N 22°18'7''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δασικό σύμπλεγμα ΝΑ Γκιώνας (Βουνιχώρας-Άμφισσας-Αγίας Ευθυμίας)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή