Εσωτερικο Ελος Μοναστηρακιου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64500800
92,52
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°24'37''N 21°57'47''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή