Εκβολη Ρεματος Σεργουλα

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64500400
6,96
6,96
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°23'21''N 22°3'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή