Τεχνητη Λιμνη Μορνου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64500200
17180,93
3808,86
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
38°32'11''N 22°9'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2450008 ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή