Λιμνοθαλασσα Μοναστηρακιου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64500100
33,41
33,41
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
38°24'20''N 21°55'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή