Τεχνητα Λιμνια Γουλεμιου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64403800
22,48
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°42'31''N 22°56'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή