Εσωτερικα Ελη Ζελιου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64403700
11,62
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°40'41''N 22°54'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή