Παρακτιο Ελος Παλιρροιας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64403500
64,46
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
38°39'43''N 23°4'50''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Υγρότοποι και νησιά κόλπου Αταλάντης

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή