Τεχνητο Λιμνιο Ξυνιαδας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64403100
13,91
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°2'37''N 22°18'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή