Τεχνητο Λιμνιο Περιβολιου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64403000
8,47
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°2'39''N 22°8'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή