Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Λαμιας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64402800
16,31
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
38°55'18''N 22°28'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή