Τεχνητα Λιμνια Αγριλιας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64402700
3,23
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°55'10''N 22°22'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή