Πλημμυριζομενοι Αγροι Ανθηλης

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64402600
360,74
360,74
Πλημμυριζόμενοι Αγροί
Artificial
2020
38°51'57''N 22°28'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2440005 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ (ΔΕΛΤΑ) ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2440002 ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή