Εσωτερικο Ελος Ψωρονερια

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64402400
14,09
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°48'15''N 22°29'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή