Εκβολη Ρεματος Ξερια

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64402100
83,95
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°46'6''N 22°55'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή