Μικρη Λιμνη Νευροπολης

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64401900
26,16
26,16
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
38°45'5''N 22°29'34''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2440006 ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή