Μικρες Λιμνες Ζηρελια

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64401800
3,29
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
38°45'5''N 22°6'16''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή