Παρακτιο Ελος Αγιας Αικατερινης

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64401700
112,80
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
38°45'18''N 22°56'3''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή