Εκβολη Ρεματος Αλαργινου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64401600
23,02
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°40'27''N 23°4'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή