Τεχνητα Λιμνια Σκαλας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64401500
5,60
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°40'8''N 23°1'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή