Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Ζελιου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64401400
14,66
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
38°40'46''N 22°52'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή