Τεχνητα Λιμνια Μαλεσινας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64401300
10,14
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°38'16''N 23°17'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή