Τεχνητο Λιμνιο Οπουντιων

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64401200
1,08
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°34'5''N 23°14'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή