Εκβολη Ρεματος Βασιλακη

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64400800
19,50
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°55'20''N 22°52'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή