Λιμνοθαλασσα Αταλαντης η Ποτοκι η Βουρλιας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64400700
1941,16
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
38°38'32''N 23°5'38''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Υγρότοποι και νησιά κόλπου Αταλάντης

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή