Λιμνοθαλασσα Βρωμολιμνης η Ασπρονερι Καμμενων Βουρλων

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64400600
37,14
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
38°47'13''N 22°49'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή