Δελτα Σπερχειου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64400400
13934,42
13934,42
Δέλτα
Marine/Costal
2020
38°50'52''N 22°33'56''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Εκβολές Σπερχειού-"αντηλιλι"-Ροδίτσα
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2440005 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ (ΔΕΛΤΑ) ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2440002 ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή