Εκβολη Ρεματος Αλμυροποταμου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64400200
83,50
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°53'14''N 22°48'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή