Λιμνοθαλασσα Σουβαλας η Σβαλα

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64400100
118,40
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
38°54'20''N 22°50'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή