Εσωτερικο Ελος Σκοπιων

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64300100
4,98
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°44'58''N 21°49'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή