Παρακτιο Ελος Ξηροβρυσης

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64200300
106,81
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
38°27'7''N 23°34'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή