Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Βαθυ

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64200200
6,50
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
38°25'9''N 23°35'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή