Τεχνητα Λιμνια Ριτσωνας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64200100
9,61
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°24'13''N 23°32'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή