Τεχνητο Λιμνιο Αγιου Ιωαννη

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64101200
72,39
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°31'27''N 23°17'49''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή