Εσωτερικο Ελος Πηγων Χαριτων

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64101100
4,76
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°29'53''N 22°57'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ορχομενός (Διονύσου-Προσήλιου-Ακοντίου)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή