Μικρη Λιμνη Λουτσιου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64100900
1,04
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
38°32'44''N 23°5'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή