Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Αγιου Ιωαννη

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64100800
8,44
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
38°29'8''N 23°15'33''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή