Τεχνητα Λιμνια Δαφνης

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64100700
3,42
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°15'46''N 23°26'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή