Εσωτερικα Ελη Δαφνης

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64100600
16,61
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°15'40''N 23°24'47''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή