Τεχνητο Λιμνιο Προδρομου

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64100500
1,70
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°15'3''N 22°55'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή