Τεχνητα Λιμνια Σκουρτας

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64100400
27,89
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°12'24''N 23°32'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή