Λιμνη Υλικη

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64100300
21821,72
21821,72
Λίμνες
Inland
2020
38°24'28''N 23°16'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κοκκινόβραχος (Θηβών)
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2410001 ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή