Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Στεφανης

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL64100100
1,67
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
38°10'14''N 23°31'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή