Τεχνητη Λιμνη Κρεμαστων

Στερεάς Ελλάδας
Αγράφων
EL60000100
58106,04
0,01
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
38°56'15''N 21°30'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή