Εσωτερικο Ελος Πηγων Βασιλοποταμου

Πελοποννήσου
Ευρώτα
EL65305800
93,21
93,21
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
36°50'57''N 22°39'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540003 ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή